SVJ

O NÁS - Historie domu

Výstavba našeho domu v roce 1975

historie_oprav.jpg

Informace o objektu z původní technické zprávy ze září 1973
zpracované Pražským projektovým ústavem v Jeremenkově ul.88 v Praze 4 projektantem – stavitelem Kalinou

Místo stavby : sídliště Jižní město
Stavba : 1.soubor – 3. stavba
Bytový objekt : 130 504

Popis objektu

Objekt 130 504 je bytový dům o 6-ti sekcích,sestavený do 3 dilatačních dílů označených A , B , C. Všechny díly jsou osmipodlažní. Každou dilatační část tvoří 2 sekce, které jsou v podzemním podlaží propojeny chodbou.

V objektu je celkem 138 bytových jednotek.
V dilatačních sekcích – 14 dvougarsonier a 32 bytů 3+1
celkem: 42 bytů dvougarsonier a 96 bytů 3+1

Objekt je založen podle geologického průzkumu ze dne 9.1.1970,vypracovaného v atelieru PUDIS p.ing. Součkovou. Projekt objektu byl vypracován dle revidovaných a schválených katalogů VVÚ-ETA 1.fáze,které vydalo v květnu 1973 Ministerstvo stavebnictví ČSR-Stavební závody Praha GŘ,které dodavatel stavby n.p. Montované stavby ředitelským dopisem ze dne 2.5.1973 určil jako projektový podklad dle Vyhlášky 162/70§ 8.

Základní údaje o objemech, plochách a účelových jednotkách

Počet podlaží objektu

Kategorizace bytů

Plocha

Prostor

Celkové plošné ukazatele bytového domu

Náklady na výstavbu ve stadiu projektů

Ostatní

Na vlastníky jednotek přecházejí tato práva a závazky týkající se budovy a jejích společných částí:

Nahoru 

TOPlist