SVJ

O NÁS - Základní údaje o domu

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy si můžete zobrazit zde (*).

Popis budovy

Číslo popisné: Plickova 571
Číslo parcelní: 665
Číslo orientační: 3

Číslo popisné: Plickova 572
Číslo parcelní: 664
Číslo orientační: 1

Obec: Praha 4 - Háje
Zastavěná plocha parcely: 612 m2

Stavební povolení: č.02282/73 – výst/Kc/k ze dne 7.2.1973
Odbor výstavby v ONV Praha 4, Táborská 350
Nabývací titul: souhlas k trvalému užívání č.j. 13804, 13809, 18839, 21483, 21124, 21143/75, 565/76 – výst./Dk vydaného odborem výstavby ONV Praha 4, Táborská 350 dne 22.4.1976, které nabylo právní moci dne 8.5.1976

Celkový počet bytových jednotek: 46
Celková podlahová plocha bytů: 2949,7 m2

Společný prostor č 572/NP1 je nebytový prostor – sklad (kancelář výboru), který vznikl na základě kolaudačního rozhodnutí o změně užívání stavby č.j. výst 4733/92/Vo vydaného MÚ Praha 4, Svítkova 672/1 dne 19.1.1993, které nabylo právní moci dne 5.2.1994 ze společných prostor-prádelny umístěný v 1PP

Celková plocha prostoru: 15 m2
Tento prostor je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek a velikost spoluvlastnického podílu každého vlastníka se rovná velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

Společný prostor č.572 /NP2 je nebytový prostor – prodejna, který vznikl na základě kolaudačního rozhodnutí o změně užívání stavby č.j. 1306/91 /Ká vydaného MÚ Praha 4, Svítkova 672/1 dne 5.6.1991, které nabylo právní moci dne 21.6.1991 ze společných prostor – kočárkárny a úklidové komory umístěný v podlaží 1.NP

Celková plocha prostoru: 19 m2
Tento prostor je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek a velikost spoluvlastnického podílu každého vlastníka se rovná velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka si můžete zobrazit zde (*).

Práva a závazky budovy

Na vlastníky jednotek přecházejí tato práva a závazky týkající se budovy a jejích společných částí:


(*) ... formát pdf
Pro přečtení musíte mít na svém počitači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.
V případě, že program nevlastníte, můžete si ho zdarma stáhnout zde.

Nahoru 

TOPlist