SVJ

STRÁNKY SVJ - Nástěnka

Výměna ležatých rozvodů studené a teplé vody od 6.12.2023 do cca 14.12.2023

Vážení,
oznamujeme Vám, že od 6.12.2023 do cca 14.12.2023 bude v našich domech probíhat výměna ležatých rozvodů studené a teplé vody.
Práce budou prováděny v suterénních prostorách domu.
V průběhu provádění prací bude přerušována dodávka studené a teplé vody do Vašich bytů.
Konkrétní termíny odstávek vody budou zveřejněny v průběhu provádění prací pomocí vývěsky umístěné na domovních nástěnkách.
Realizaci nám bude zajišťovat firma INMES, spol. s r.o. a práce budou koordinovány i s firmou Pražská teplárenská a.s.
Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za komplikace.
Výbor SVJ

Technická havarijní služba Global Assistance pro řešení havárií v bytě a společných prostorách SVJ

Vážení,
od 1.7.2023 máme sjednanou nonstop technickou havarijní službu Global Assistance pro řešení havárií v bytě a společných prostorách SVJ.
Cílem pojištění je zajištění odborné pomoci přímo na místě v oboru elektrikář, plynař, instalatér, topenář, sklenář, zámečník, a podle potřeby i další práce.
V případě havárie (nouze) ve společných částech domu nebo ve Vašem bytě volejte: 1220
Více zde (*).

Termín výměny čipového přístupového systému do domů Plickova 571 a 572 za nový

Vážení vlastníci,
instalace nového čipového systému bude zahájena 14.2.2023 v 9h.
Prosíme, noste raději již teď starý a nový čip na svých klíčích, abyste na den výměny byli bezpečně připraveni a nemuseli na termín výměny myslet.
Nový čip musíte mít při odchodu z domu nejpozději 14.2.2023 v 9h.
Více informací naleznete zde (*).
Výbor SVJ

Informace k vyzvednutí nových čipů k přístupu do domu Plickova 571, 572

Vážení vlastníci,
v souvislosti s instalací nového čipového přístupového systému, máme pro Vás připraveny nové čipy.
Více informací naleznete zde (*).
Děkujeme Vám za spolupráci.
Výbor SVJ

Stav realizace etapy II (revitalizace jižní strany domů) - 22.12.2022

Informací naleznete zde (*).

Žádost o informaci o počtu čipů, které budete požadovat zajistit pro svůj byt

Vážení vlastníci,
v souvislosti s instalací nového čipového přístupového systému, ke které dojde nejdříve v únoru 2023 (o přesném termínu Vás budeme předem informovat), Vás žádáme o informaci o počtu čipů, které budete požadovat zajistit pro svůj byt.
Více informací naleznete zde (*).
Děkujeme Vám za spolupráci.
Výbor SVJ

Průzkum zájmu o nové nadokenní žaluzie/rolety u bytů 2+kk a 3+1.

Vlastníkům bytů nabízíme možnost si na svoje náklady nechat od firmy Rebu-stav nainstalovat nadokenní žaluzie/rolety.
Pokud o to máte zájem, tak více informací naleznete zde (*).

Po dobu realizace etapy II (jižní strana domu) nevstupujte, ani krátkodobě, na lodžie a do vyhrazených prostor stavby

Po dobu realizace etapy II (jižní strana domu) nevstupujte, ani krátkodobě, na lodžie, a nic na ně neumisťujte (potraviny, vody, sušáky s prádlem, apod.).
V žádném případě nevstupujte na lešení a nevstupujte do vyhrazených prostor stavby.
Více v dokumentu zde (*).

Průzkum zájmu o nové zasklení lodžie u bytů 3+1 po dokončení REVITALIZACE DOMŮ PLICKOVA 571 A 572 - ETAPA II

Vlastníkům bytu 3+1 nabízíme možnost si na svoje náklady nechat od firmy Rebu-stav nainstalovat zasklení lodžií.
Pokud o to máte zájem, tak více informací naleznete zde (*).

Předpokládaný harmonogram realizace "REVITALIZACE DOMŮ PLICKOVA 571 A 572 - ETAPA II"

Předpokládaný harmonogram realizace "REVITALIZACE DOMŮ PLICKOVA 571 A 572 - ETAPA II" si můžete přečíst zde (*).

Dne 26.05. 2022 v době od 08.30 do 12.00hod bude v domě 571 přerušena dodávka studené vody

U PVK jsme objednali rekonstrukci vodoměrné sestavy studené vody na patě domu 571 a 572 z důvodu její závady, včetně výměny patního vodoměru v domě 571.
V domě 572 dne 12.5.2022 rekonstrukce proběhla úspěšně. V domě 571 musela být odložena z důvodu nefunkčního hlavního úzávěru pro celý dům, který je ve vlastnictví PVK.
Tento hlavní uzávěr je opraven a nový termín realizace rekonstrukce vodoměrné sestavy v 571, včetně výměny patního vodoměru, je naplánován na 26.5.2022 v čase 8.30 - 12.00.
Po dobu realizace v 571 nepoteče studená voda.

Výbor SVJ

Dne 30.05.2022 proběhnou výměny radiátorových měřičů tepla v bytech

V termínu 30. 05. 2022:
- dům 571 ... od 08:00 do 11:30 hod.
- dům 572 ... od 12:30 do 15:30 hod.
proběhne výměna měřičů tepla v bytech.
Výměnu měřičů provedou technici firmy Techem za účasti člena výboru SVJ.
Montáže začnou probíhat počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o zpřístupnění bytu, a to po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho bytu!
Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení.

Výbor SVJ

Oznámení o odstávce studené vody - 12.5.2022

U PVK jsme objednali rekonstrukci vodoměrné sestavy studené vody na patě domu 571 a 572 z důvodu její závady, včetně výměny patního vodoměru v domě 571.
Termín realizace je naplánován na 12.5.2022 a studená voda nepoteče:

Výbor SVJ

Odečty měřičů tepelné energie za rok 2021

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Oznámení o odstávce teplé vody

Správcovská firma SBD Nový domov nám oznamuje, že z důvodu plánované výměny přívodního potrubí a rozvodu vody v objektu Plickova č.p. 568 bude dne 4.10.2021 v době od 8.30 - 18.00 hod. přerušena dodávka teplé vody pro objekty Plickova 567-572.

Výbor SVJ

Projektová dokumentace na druhou etapu revitalizace našich domů - jižní strana

Projektová dokumentace na druhou etapu revitalizace našich domů v elektronické podobě je ke stažení zde.
Heslo k rozbalení projektu bylo zasláno vlastníkům přes e-mail nebo vlastníkům, na které nemáme mailový kontakt, tak vhozeno do poštovní schránky.
V případě problémů kontaktujte členy výboru SVJ.
Výbor SVJ dokončil ve spolupráci s technickým dozorem investora (TDI) první kolo připomínkování projektové dokumentace na revitalizaci jižní strany domů - ETAPA II, včetně návrhů smluv o dílo.
Prosíme tímto vlastníky o připomínkování prezentovaných dokumentů a o předání případných připomínek mailem nebo do poštovní schránky SVJ.
Připomínkování bude uzavřeno 30.9. 2021.
Živá komunikace přes domovní nástěnky není možná.
Konzultace k aktuálnímu stavu plánování realizace ETAPY II je možná, po dohodě se zástupci výboru SVJ, v kanceláři SVJ.
Děkujeme předem za spolupráci.

Výbor SVJ

Výměna bytových vodoměrů na TUV a SV - 25.5.2021

Fimra Techem, za doprovodu zástupce SVJ výboru, provede v bytech dne 25.5.2021 odečet a výměnu stávajících vodoměrů na TUV a SV za nové s rádiovým odečtem dat.
Výměna vodoměrů v domě 571 proběhne v termínu od 25.5.2021 08:00 do 11:30 hod.
Výměna vodoměrů v domě 572 proběhne v termínu od 25.5.2021 12:30 do 16:00 hod.
Žádáme Vás o zajištění přístupu k bytovým vodoměrům a v době realizace ve Vašem bytě, abyste byli vybaveni ochrannou rouškou a dodrželi distanční vzdálenost.
Instalatéři budou vybaveni také všemi ochrannými prostředky.
Montáže začnou probíhat počínaje horním patrem.
Prosíme, aby byla dvířka šachty k vodoměrům VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ A OTEVŘENÁ až do odchodu instalatérů z Vašeho bytu.
Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení.

Výbor SVJ

ZÁKAZ zásahu do fasády domu nebo společných částí domu!

Je zakázáno umístění zařízení, věcí, či jiného zásahu do fasády domu nebo společných částí domu!
Cílem je zabránit poškození společné části domu, ztrátě záruky na zateplovací systém (85 měsíců) nebo vzniku problémů v bytech.
Definice společných částí domu je uvedena v novém občanském zákoníku č. 89/2012Sb., a v nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Patří mezi ně mj. nosné prvky, fasády domu, lodžie, topení.
Opravy poškozené fasády začínají na min. 4000 Kč a náklady s opravou půjdou na vrub vlastníka.

Výbor SVJ

Roční vyúčtování za rok 2020

Obdrželi jsme od SBD Nový domov roční vyúčtování za rok 2020 a dne 12.4.2021 jsme je předali vlastníkům do poštovních schránek.
Výbor SVJ

Revize plynu v bytových jednotkách dle vyhlášky ČÚBP č. 85/78 sb.

Dne 29.4. 2021 (čtvrtek) v době od 16:00 do 18:00 proběhne revize plynu v bytových jednotkách obou domů.
Revize se tyká i bytů s odpojeným plynem (kvůli kontrole hlavního vedení plynu).
Vývěska zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. čtvrtletí 2021

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. čtvrtletí 2021, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 17. 05. (15:00-19:00).

Samoodečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2020

Vážení,

vzhledem k zhoršující se situaci ohledně koronaviru bychom preferovali samoodečty.
V den odečtů čitelně vyfoťte:
- vodoměr na teplou a studenou vodu
- 3 čísla u každého čidla na topení
Nebo zapište hodnoty na papír, spolu se jménem a číslem bytu, a ten nám vhoďte do schránky SVJ.
Uveďte také počet osob žijících v domácnosti v roce 2020.
Fotky pošlete na e-mail naseplickova@centrum.cz (nebo přes aplikaci WhatsApp na tel. 721 633 726).
Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete samoodečet udělat a dodat v ohlášený den do 16:00, přijdeme na odečet osobně mezi 17:00-20:00.

Výbor SVJ

Odstranění věcí z fasády (sever, východ)

Vážení,

v souvislosti s probíhající realizací Vás žádáme o odstranění všech věcí z venkovní fasády (moskytiéry, teploměry, TV a Wifi antény atd.), a to nejpozději do 26.2.2021.
Všechny věci které budou bránit zateplení budou odstraněny bez náhrady.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Výbor SVJ

Předpokládaný harmonogram realizace "REVITALIZACE DOMŮ PLICKOVA 571 A 572 - ETAPA I"

Předpokládaný harmonogram realizace "REVITALIZACE DOMŮ PLICKOVA 571 A 572 - ETAPA I" si můžete přečíst zde (*).

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2020

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Zahájení realizace "REVITALIZACE DOMŮ PLICKOVA 571 A 572 - ETAPA I"

Vážení,

dne 16.02.2021 byla předána stavba realizační firmě Rebu-stav s.r.o. a tím zahájena realizace projektu "REVITALIZACE DOMŮ PLICKOVA 571 A 572 - ETAPA I", strana domů západ, sever, východ.
Předpokládaný harmonogram realizace zveřejníme ihned po jeho obdržení.

Výbor SVJ

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1. čtvrtletí 2021

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1. čtvrtletí 2021, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 16. 02. (15:00-19:00).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. pololetí 2020

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. pololetí 2020, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 08. 07. (15:00-19:00), 18. 08. (15:00-19:00), 10. 09. (15:00-19:00), 05. 10. (15:00-19:00), 11. 11. (15:00-19:00).

Projektová dokumentace na první etapu revitalizace našich domů

Projektová dokumentace na první etapu revitalizace našich domů v elektronické podobě je ke stažení zde.
Projekt byl připomínkován přes TDI f. Dvořák RK plus, s.r.o. Všechny připomínky SVJ výbor vypořádal.
Individuální konzultace k projektu nebo nahlédnutí do tištěné formy projektové dokumentace je možné, po dohodě se zástupci výboru SVJ, v kanceláři SVJ.
Prosíme vlastníky o připomínkování prezentovaných dokumentů a o předání případných připomínek mailem nebo do poštovní schránky SVJ.
Živá komunikace přes domovní nástěnky, ve stávající krizové situaci, není možná.
Připomínkování bude uzavřeno 31.3. 2020.
Následně výbor SVJ všechny připomínky vypořádá a poté obratem podepíše smlouvu o dílo s realizační firmou Rebu - stav s.r.o..
Návrh SoD je přiložen k projektové dokumentaci, spolu s nabídkovým rozpočtem.
Barevné řešení fasád je také předmětem projektové dokumentace.
Realizace díla je plánována na podzim 2020.
Financování bude z vlastních zdrojů SVJ, dle závěrů ze shromáždění 2019.

Děkujeme za spolupráci,

Výbor SVJ

Dopis starosty Městské části Praha 11 ohledně aktuální situace šíření nákazy koronaviru COVID-19

Na základě aktuální situace ohledně šíření nákazy koronaviru COVID-19 jsme 20.3.2020 obdrželi dopis starosty Prahy 11 s uvedením všech potřebných informací.
Dopis si můžete přečíst zde (*)

Informace pro seniory v nouzi od Městské části Praha 11

Od zástupce Městské části Praha 11 jsme obdrželi informace pro seniory v nouzi, které si můžete přečíst zde (*)

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2019

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Označení všech Vašich věcí umístěných v kolárně/kočárkárně domu 571 do 29.02.2020

Vážení obyvatelé domů,
na základě závěrů z posledního shromáždění SVJ Vás žádáme o označení všech Vašich věcí, které jsou uschovány v kolárně/kočárkárně domu 571, a to nejpozději do 29.02.2020.
Visačku, na které bude uvedeno číslo Vašeho domu a bytu, prosíme, umístěte na viditelném místě.
Po uvedeném datu budou neoznačené věci považovány za opuštěné a budou proto zlikvidovány.
Děkujeme za spolupráci.
Výbor SVJ

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1. pololetí 2020

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1. pololetí 2020, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 07. 01. (15:00-19:00), 19. 02. (15:00-19:00), 01. 04. (15:00-19:00), 19. 05. (15:00-19:00), 25. 06. (15:00-19:00).

Jednorázové provedení údržby plastových oken a dveří v bytech 6/2019

Jednorázové provedení základní údržby plastových oken a dveří v našich domech a bytech bude provedena v termínech 17.-19.6.2019.
Tato činnost bude hrazena z fondu oprav.
Prosíme všechny, aby svým podpisem v tabulce na domovních nástěnkách potvrdili souhlasné stanovisko s termínem a časem provedení jednorázové údržby ve Vašem bytě.
Údržba v domě 571 proběhne v termínu od 17.6.2019 a 19.6.2019. Oznámení z nástěnky v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Údržba v domě 572 proběhne v termínu od 18.6.2019 a 19.6.2019. Oznámení z nástěnky v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. pololetí 2019

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. pololetí 2019, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 9. 7. (15:00-19:00), 20. 8. (15:00-19:00), 1. 10. (15:00-19:00), 13. 11. (15:00-19:00), 19. 12. (15:00-19:00).

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2018

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1. pololetí 2019

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1. pololetí 2019, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 07. 01. (15:00-19:00), 19. 02. (15:00-19:00), 02. 04. (15:00-19:00), 22. 05. (15:00-19:00).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. pololetí 2018

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. pololetí 2018, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 1. 8. (15–19), 6. 9. (15–19), 11. 10. (15–19), 19. 11. (15–19).

Projektová dokumentace s návrhem oprav našich domů, stav 22.8.2018

Finální verze projektu je v elektronické podobě zde.
Projekt byl doplněn o položkový rozpočet stavby
V souvislosti s projektem je zde umístěn i aktualizovaný PENB.
Individuální konzultace k projektu jsou možné v termínu po dohodě.
Rozhodnutí o projektu bude na shromáždění, které plánujeme na podzim 2018. Případná realizace díla jaro 2019.
S položkovým seznamem stavby a projektem oslovíme realizační firmy o nabídku realizace.
Na shromáždění 2018 předložíme vlastníkům finální verzi projektu, nejvýhodnější nabídku realizace díla a plán jeho financování.

Projektová dokumentace s návrhem oprav našich domů, stav 17.7.2018

SVJ výbor vybral dle závěrů z 10. shromáždění SVJ firmu na vypracování projektu revitalizace našich domů (lodžie a zateplení) - firmu Stavoprojekta.
Stavoprojekta zapracovala všechny připomínky vlastníků a SVJ výboru. Poslední verze je v elektronické podobě zde.
V souvislosti s projektem je zde umístěn i aktualizovaný PENB.
Individuální konzultace k projektu jsou možné v termínu po dohodě.
Rozhodnutí o projektu bude na shromáždění, které plánujeme na podzim 2018. Případná realizace díla jaro 2019.
Stavoprojekta pracuje na aktualizaci normovaného rozpočtu dle provedených změn v projektu a také na položkovém seznamu stavby. Oboje máme slíbené do koce července 2018.
S položkovým seznamem stavby a projektem následně oslovíme realizační firmy o nabídku realizace.
Na shromáždění 2018 předložíme vlastníkům finální verzi projektu, nejvýhodnější nabídku realizace díla a plán jeho financování.

GDPR - oznámení o zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje SVJ, jakožto správce osobních údajů, uchovává a jakým způsobem je zpracovává si můžete přečíst v oznámení zde (*).

Roční vyúčtování za rok 2017

SBD Nový domov provedlo vyúčtování nákladů za rok 2017.
Do schránky každý vlastník dne 6.4.2018 obdržel vyúčtování týkající se jeho bytové jednotky.
V případě, že někdo z vlastníků toto roční vyúčtování z nejrůžnějších důvodů neobdrží, kontaktujte výbor SVJ, viz. kontakty.
Současně s vyúčtováním jste obdrželi "Poučení o ochraně osobních údajů" a "Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb", které pro nás vykonává správcovská firma Správní Bytové Družstvo Nový Domov.
Souhlas je nutné předat do sídla firmy Správní Bytové Družstvo Nový Domov.

Revize plynu v bytových jednotkách dle vyhlášky ČÚBP č. 85/78 sb.

Dne 24.4. 2018 v době od 16:30 do 18:00 proběhne revize plynu v bytových jednotkách obou domů. Vývěska zde (*).
Revize bude provedena firmou RNDr. Jan Komín za doprovodu člena výboru SVJ.

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. čtvrtletí 2018

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. čtvrtletí 2018, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 3. 4. (14–18), 21. 5. (14–18).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v únoru a březnu 2018

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v únoru a březnu 2018, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 21. 2. (14–18).

Projektová dokumentace s návrhem oprav našich domů

SVJ výbor vybral dle závěrů z 10. shromáždění SVJ firmu na vypracování projektu revitalizace našich domů (lodžie a zateplení) - firmu Stavoprojekta.
Od Stavoprojekty jsme obdrželi první verzi projektu, kterou jsme Vám nasdíleli v elektronické podobě zde.
Prosíme vlasníky o připomínkování projektové dokumentace do konce ledna 2018.
Individuální konzultace k projektu jsou možné v termínu po dohodě.
Rozhodnutí o projektu bude na shromáždění, které plánujeme nejpozději v Q2/2018. Případná realizace díla podzim 2018.
Rozpočtová cena v projektu a cena realizace se může výrazně lišit. Po uzavření připomínkování projektu poptáme firmy o cenové nabídky realizace.
Na shromáždění 2018 předložíme vlastníkům finální verzi projektu, nejvýhodnější nabídku realizace díla a plán jeho financování.

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2017

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 4.čtvrtletí 2017

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 4.čtvrtletí 2017, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 23. 10. (14–18), 6. 12. (16–20).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 3.čtvrtletí 2017

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 3.čtvrtletí 2017, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 11. 7. (14–18), 21. 8. (16–20), 20. 9. (14–18).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2.čtvrtletí 2017

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2.čtvrtletí 2017, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 3. 4. (14–18), 2. 5. (14–18), 6. 6. (16–20).

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2016

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1.čtvrtletí 2017

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1.čtvrtletí 2017, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 3. 1. (16–20), 22. 2. (14–18).

Rozšíření/přistavení lodžie - výsledek hlasování

Vážení vlastníci,
v posledních týdnech proběhlo hlasování ohledně rozšíření/přistavění lodžií a to s výsledkem:
- účast: 100%
- pro: 84,5%
- proti: 15,5%
Ke schválení realizace rozšíření/přistavění lodžií bylo třeba dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastnických podílů (více než 66,7%).
Projekt revitalizace našich domů proto bude obsahovat i rozšíření/přistavění lodžií.
Obsah projektu bude prezentován na 11. shromáždění vlastníků (1.12.2016 od 18h v jídelně ZŠ Mendelova).
Detailní přehled hlasování najdete na domovních nástěnkách.

S pozdravem,
Výbor SVJ

Prezentace firmy Stavoprojekta - ve středu 21. 9. 2016 od 18h v jídelně ZŠ Mendelova

Vážení vlastníci,
srdečně Vás zveme na prezentaci firmy Stavoprojekta ohledně možnosti rozšíření (byty 3+1) a přistavění nových lodžií (byty 2+kk) pro naše domy, která proběhne ve středu 21. 9. 2016 od 18h v jídelně ZŠ Mendelova
Týden po prezentaci proběhne hlasování, kde Vás požádáme o názor zda si tyto přistavěné lodžie budete přát zrealizovat.
S pozdravem,
Výbor SVJ

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 2.pololetí 2016

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 2.pololetí 2016, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 11. 7. (16–20), 1. 9. (16–20), 11. 10. (14–18), 10. 11. (14–18), 6. 12. (14–18).

Přerušení dodávky teplé vody 11.7.2016 - 14.7. 2016

Pražská teplárenská a.s. oznamuje, že z důvodu rekonstrukcí, plánovaných oprav a údržbových prací dojde k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody pro naše odběrné místo.
Termín odstávky: 11.7.2016 - 14.7. 2016
Oznámení si můžete přečíst zde (*).


Jednorázové provedení údržby plastových oken a dveří v bytech 6/2016

Jednorázové provedení základní údržby plastových oken a dveří v našich domech a bytech bude provedena v termínech 13.-22.6.2016.
Tato činnost bude hrazena z fondu oprav.
Prosíme všechny, aby svým podpisem v tabulce na domovních nástěnkách potvrdili souhlasné stanovisko s termínem a časem provedení jednorázové údržby ve Vašem bytě.
Údržba v domě 571 proběhne v termínu od 13.6. - 15.6.2016. Oznámení z nástěnky v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Údržba v domě 572 proběhne v termínu od 20.6. - 22.6.2016. Oznámení z nástěnky v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Možnost rozšíření lodžií pro 3+1 a stavba nových lodžií pro 2+1

Vážení,
obdrželi jsme zajímavý podnět, který může zásadně ovlivnit plán revitalizace našich domů.
Podnět spočívá v tom, že byty 2+1, které jsou doposud bez lodžií, by získaly lodžii širokou cca 1,2m (se vstupem z ložnice) a bytům 3+1 by se o toto rozšíření stávající lodžie zvětšila.
Podrobnější informace si můžete přečíst zde (*).

Výměna bytových vodoměrů na TUV a SV v 6/2016

Výměna vodoměrů v domě 571 proběhne v termínu od 6.6. 8:00 do 7.6. 11:30.
Výměna vodoměrů v domě 572 proběhne v termínu od 7.6. 12:30 do 8.6. 16:00.
Přesný harmonogram s orientačními časy práce v jednotlivých bytech je prezentován přes domovní nástěnky.
Pokud nedojde ke komplikacím na stoupačce, tak provoz teplé a studené vody bude NEPŘERUŠEN.
Žádáme Vás o zajištění přístupu k bytovým vodoměrům podle harmonogramu na domovních nástěnkách.

Provádění kontroly stavu bytových rozvodů elektřiny a el. zařízení

Vážení vlastníci,
chtěli bychom Vás požádat o důsledné provádění kontroly stavu bytových rozvodů elektřiny a el. zařízení. Zajištění těchto kontrol je na každém vlastníkovi, ne na SVJ. Normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000 říkají, jak vyloučit a nebo podstatně omezit škody vznikající na lidských životech a zdraví, jakož i škody na majetku vznikající následkem špatného stavu elektrických zařízení.
Řada bytů má ještě původní hliníkové rozvody, které mají v porovnání s měděnými rizikové vlastnosti. Oxidace, rozdílná teplotní roztažnost hliníku a materiálu vede k uvolnění vodiče ve svorce a zahřívání spoje. Důsledkem zanedbaných kontrol může být požár. Doporučuje se pravidelně kontrolovat stav spojů hliníkových vodičů, aby se včas předešlo poruchám a případným škodám. Doporučená četnost kontroly těchto spojů je min. jednou za 6 měsíců a v době kontroly je zapotřebí dotáhnout všechny šrouby spoje.
S pozdravem,
Výbor SVJ

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 2.čtvrtletí 2016

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 2.čtvrtletí 2016, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 26. 4. (16–20), 1. 6. (14–18).

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2015

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1.čtvrtletí 2016

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1.čtvrtletí 2016, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 5. 1. (16–20), 22. 3. (14–18).

Návrh novely stanov SVJ předložený dne 30.10.2015

Vážení vlastníci,
výbor SVJ Vám zaslal k připomínkám návrh novely stanov SVJ.
Návrh novely stanov SVJ si můžete přečíst také zde (*)
Novela stanov je nutná z důvodu legislativních změn.
Vaše připomínky prosíme zasílat buď elektronicky na adresu naseplickova(zavinac)centrum.cz nebo písemně do schránky SVJ číslo 24, a to do termínu výročního shromáždění SVJ, které se bude konat 26.11. 2015.
Všechny připomínky budou projednány na výročním shromáždění SVJ.

S pozdravem,
Výbor SVJ

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 2. pololetí 2015

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 2. pololetí 2015, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 1. 9. (14–18), 1. 10. (16–20), 27. 10. (14–18), 23. 11. (16–20), 22. 12. (14–18).
POZOR, Magistrát hl. m. Prahy zatím schválil pouze harmonogram na září a říjen, a proto považujte, prosím, listopadové a prosincové termíny zatím jen za orientační.

Přerušení dodávky teplé vody 10.8.2015 - 16.8. 2015

Pražská teplárenská a.s. oznamuje, že z důvodu rekonstrukcí, plánovaných oprav a údržbových prací dojde k přerušení dodávky teplé vody do našich domů.
Termín odstávky: 10.8.2015 - 16.8. 2015
Oznámení si můžete přečíst zde (*).


Kompletní výměna stoupaček vodoinstalace SV, TUV v našich domech

Vážení vlastníci,
podepsali jsme smlouvu smlouvu o dílo rekonstrukce – kompletní výměna stoupaček vodoinstalace SV, TUV v našich domech.
Rekonstrukce stoupaček bude zahájena dne 15.6.2015 a ukončena bude dne 30.6.2015.
Majitelé bytu jsou povinni zajistit přístup pro demontáž stávajícího a montáž nového vedení vodoinstalačních stoupaček a uvolnit prostor šachty (vyndání poliček, uložených věcí, apod.).
Zakrytí a zabezpečení dalších prostor a předmětů před zaprášením a poškozením je v zodpovědnosti majitele bytu.
Ve své poštovní schránce naleznete oznámení s termínem realizace výměny Vaší stoupačky vody.
Žádáme o podepsání tohoto oznámení a vhození zpět do schránky č. 24 (SVJ) nejpozději do neděle 31.5.2015.


Revize plynu v bytových jednotkách dle vyhlášky ČÚBP č. 85/78 sb.

Dne 7.4. 2015 v době od 16:00 do 18:00 proběhne revize plynu v bytových jednotkách domu 571. Vývěska zde (*).
Dne 8.4. 2015 v době od 16:00 do 18:00 proběhne revize plynu v bytových jednotkách domu 572. Vývěska zde (*).
Revize bude provedena firmou Jiří Kurzveil za doprovodu člena výboru SVJ.
Pro lepší časování, se budeme držet pořadníku, do kterého prosíme vyplnit číslo Vašeho bytu+podpis, k Vámi preferované hodině provedení revize. Pořadník umístěn na nástěnky domů.

Roční vyúčtování za rok 2014

SBD Nový domov provedlo vyúčtování nákladů za rok 2014 a sestavy byly předány SVJ.
Do schránky každý vlastník dne 2.4.2015 obdržel vyúčtování týkající se jeho bytové jednotky.
Cena za teplo se proti loňskému vyúčtování zvýšila o cca 20%, cena za TUV se zvýšila cca o 5% a cena za SV se zvýšila o 15%.
Zálohy za poslední roky nebyly automaticky upravovány.
Připomínáme nově schválené pravidlo, že pokud nedoplatek z ročního vyúčtování přesáhne 15% zaplacených záloh, dojde k automatickému navýšení záloh.

Upozornění na nová pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku

Upozornění na nová pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku si můžete přečíst zde (*)

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2014

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1. pololetí 2015

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v 1. pololetí 2015, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 5. 1. (16–20), 2. 3. (14–18), 7. 4. (16–20), 20. 5. (14–18), 11. 6. (14–18).

Odstávka elektřiny v našich domech - 24.6.2014 dům 572/1, 26.6.2014 dům 571/3

Z důvodu výměny hlavních hliníkových vedení za měděné dojde k odstávce elektřiny v našich domech.
Odstávka v domě 571/3 proběhne 26.6.2014 od 8:00 do 16:00, vývěsku si můžete přečíst zde: zde (*)
Odstávka v domě 572/1 proběhne 24.6.2014 od 8:00 do 16:00, vývěsku si můžete přečíst zde: zde (*)

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. pololetí 2014

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve 2. pololetí 2014, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 1. 7. (čas 16–20), 1. 9. (čas 14–18), 1. 10. (čas 14–18), 3. 11. (čas 14–18), 2. 12. (čas 16–20).

Průzkum zájmu o služby připojení k internetu firmou Elreko Praha s.r.o. a umístěním rozvodů v domech Plickova 571 a 572

V průběhu května probíhá přes naše domovní nástěnky průzkumu zájmu o služby připojení k internetu firmou Elreko Praha s.r.o. a umístěním rozvodů v domech Plickova 571 a 572. Vývěsku z domovní nástěnky si můžete přečíst zde (*).

Přehled zálohových plateb SVJ za rok 2013

SBD ND nám zpravalo nový, v pořadí třetí, přehled zálohových plateb za rok 2013. Přečíst si jej můžete zde (*).

2. reklamace vyúčtování zálohových plateb SVJ za rok 2013

SBD Nový domov nám vytvořilo nové vyúčtování nákladů za rok 2013 a 22.4.2014 rozdáno do schránek vlastníků. Nové vyúčtování však budeme znova reklamovat. Bližší informace si můžete přečíst na domovních nástěnkách, kopie k přečtení také zde (*).

Přehled zálohových plateb SVJ za rok 2013

SBD ND nám zpravalo přehled zálohových plateb za rok 2013. Přečíst si jej můžete zde (*).

Přehled zálohových plateb SVJ za rok 2013

SBD Nový domov provedlo vyúčtování nákladů za rok 2013 a sestavy byly předány SVJ. Do schránky každý vlastník dne 2.4.2014 obdržel vyúčtování týkající se jeho bytové jednotky. Je však v řešení reklamace zpracovaných vyúčtování. Přečtěte si prosím vývěsky na domovních nástěnkách, kopie k přečtení také zde (*).

Jarní úklid 2014

Praha 11 uspořádá další velký úklid Jižního Města, a to v polovině dubna.
Po celou sobotu 12. dubna a také v neděli 13. dubna dopoledne mohou lidé vynosit před hlavní vchod svého domu objemný odpad.
Zaměstnanci jihoměstské majetkové a společnosti Komwag odvezou staré gauče, nábytek a další rozměrný odpad do sběrného dvora. Služba je pro obyvatele Prahy 11 zcela zdarma.
Letos je rozšířená o pomoc těm, kteří ze zdravotních důvodů nemohou odpad před dům vynést. Pokud včas zavolají na Linku čistoty 800 113 336, pomohou jim zaměstnanci Jihoměstské majetkové.

Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2013

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v období březen - červen 2014

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad v období březen - červen 2014, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 3. 3. (čas 14–18), 20. 3. (čas 14–18), 1. 4. (čas 16–20), 30. 4. (čas 14–18), 15. 5. (čas 14–18), 2. 6. (čas 16–20)

Svoz vánočních stromků 2013

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12.2013 do 28.02.2014.
Vánoční stromky odkládejte pouze vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.
Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad do února 2014

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad do února 2014, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde a zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 27. 12., 28.1.

Dne 4.11.2013 proběhnou výměny radiátorových měřičů tepla ve Vašich bytech

V termínu 4. 11. 2013:
- dům 571 ... od 14:00 do 16:30 hod.
- dům 572 ... od 16:30 do 19:00 hod.
proběhne výměna měřičů tepla ve Vašich bytech.
Výměnu měřičů provedou technici firmy Techem za účasti člena výboru SVJ.
Montáže začnou probíhat počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o zpřístupnění bytů, a to po celou výše uvedenou dobu, až do odchodu techniků z Vašeho bytu!
Vývěsku pro dům 571 si můžete přečíst zde (*).
Vývěsku pro dům 572 si můžete přečíst zde (*).
Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení.

Pozor na nepořádek v prostoru stání popelnic, stojí nás to všechny peníze!

O důvodech, proč je nutné udržovat pořádek v prostoru stání popelnic si můžete přečíst zde (*).

Nutnost výměny radiátorových měřičů tepla v roce 2013

Informace o plánu výměny měřičů tepla v roce 2013 si můžete přečíst zde (*).

Pozor na nepořádek v prostoru stání popelnic, stojí nás to všechny peníze!

O důvodech, proč je nutné udržovat pořádek v prostoru stání popelnic si můžete přečíst zde (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 2. pololetí 2013

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 2. pololetí 2013, si můžete přečíst zde (*)
Zdroj MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 2. 7., 7. 8., 2. 9., 30. 9., 29. 10., 26. 11., 27. 12.

Informace o novém elektroměru PRE

Informace PRE o novém jednofázovém elektroměru, který Vám byl zapojen, si můžete přečíst zde (*)

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 1. pololetí 2013

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 1. pololetí 2013, si můžete přečíst na stránkách MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 4. 3., 4. 4., 3. 5., 3. 6.
VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpozději ve výše stanovený čas (16:00 hod. v lednu, únoru a březnu, resp. 14:00 hod. v dubnu, květnu a červnu, přivážení VOK začíná o něco dříve) a odvezeny stejný den (ve 20:00 hod. v 1. čtvrtletí, resp. v 18:00 hod. ve 2. čtvrtletí).

Výměna bytových vodoměrů na SV v roce 2013

Oznámení s termínem výměny v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem výměny v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Odečty měřičů tepelné energie a vody za rok 2012

Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Oznámení s termínem odečtu měřičů tepelné energie a vody v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Možnost výměny hlavních bytových jističů

SVJ dohodlo s firmou HP Elektron možnost výměny hlavního bytového 25A jističe v rozvaděči na chodbě a propojovacích kabelů s měděnými vodiči.
Bytový jistič je každého vlastníka bytové jednotky, proto nelze jističe měnit z fondu oprav SVJ.
Jistič byl osazen v roce 1974 a při revizích společných prostor byly svorky s hliníkovými vodiči dotahovány revizním technikem PRE.

Cena výměny je cca 1500 Kč místo běžných cca 2700 Kč. Čím více zájemců, tím bude nižší konečná cena.
Výměna proběhne v lednu 2013 bez nutnosti přítomnosti vlastníka bytu.
Pokud máte zájem o výměnu, prosíme o podpis na informační leták umístěný na domovní nástěnce.

Kontakty na okrsky Městské policie Praha 11

Informaci s kontakty na Městská policie Praha 11 - okrsek č.8 (hranice okrsku: Výstavní, Opatovská, U Modré školy, Prašná, Květnového vítězství, U Přehrady, hranice mezi MČ Prahy 11 a 15) si můžete přečíst v dokumentu zde (*)
Další informace a kontakty jsou na stránkách MČ Praha 11 zde a
na stránkách Městské policie h.m. Prahy zde.

Oznámení o odstávce teplé vody v termínu 5.8.-8.8.2012

V termínu od 5.8.-8.8.2012 bude přerušena dodávka teplé vody z důvodu příprav zařízení Pražské teplárenské a.s. na další topnou sezónu. Oznámení si můžete přečíst zde (*)

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 2. pololetí 2012

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 2. pololetí 2012, si můžete přečíst na stránkách MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 1. 8., 14. 8., 3. 9., 2. 10., 2. 11., 4. 12.

Oznámení o odstávce teplé vody v termínu 16.7.-20.7.2012

V termínu od 16.7.-20.7.2012 bude přerušena dodávka teplé vody z důvodu příprav zařízení Pražské teplárenské a.s. na další topnou sezónu. Oznámení si můžete přečíst zde (*)

Oznámení o přerušení dodávky vody od 19.6.-20.6.2012

Obdrželi jsme od společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. oznámení, že od úterý 19.6.2012 23:00 do 20.6. 2012 5:00 bude přerušena dodávka vody.
Celý dopis si můžete přečíst zde (*)

Výsledky průzkumu CenTrio 2012

Byl proveden průzkum zájmu o služby CenTrio a zjištění "souhlasu" či "nesouhlasu" k umístění rozvodů sítě CenTrio v našich domech.
Výsledek průzkumu byl postoupen členům výboru SVJ. Z celkového počtu 46 bytových jednotek se v průzkumu vyjádřilo 23 jednotek. Výsledek je zpracován do grafů.
Na základě výsledků průzkumu, které si můžete přečíst zde (*), SVJ výbor udělí f. CenTrio souhlas a podepíše smlouvu k bezplatnému umístění technologie a rozvodů sítě CenTrio ve společných prostorech našich domů.

Průzkum CenTrio v období od 23.4 do 27.4. 2012

Výbor SVJ obdržel poptávku od firmy CenTrio na možnost umístit datové rozvody pro poskytování jejich služeb v našich domech.
Firma je poskytovatelem digitálních služeb (internet, TV, VoIP), více na jejich stránkách, odkaz zde.
Dle dohody s výborem SVJ, firma CenTrio provede v našich domech průzkum, zda nám vadí nebo nevadí umístění rozvodů CenTrio do společných prostor našich domů a jestli je zájem využít služby CenTrio.
Na základě výsledků z průzkumu, které budou zveřejněny, SVJ výbor podepíše nebo nepodepíše smlouvu o umístění zařízení v našich domech.
Současné připojení od UPC nebo O2 nebude nijak ovlivněno.
Informační dopis CenTrio si můžete přečíst zde (*).
Seznam služeb CenTrio si můžete přečíst zde (*).
Průzkum zájmu bude proveden v období od 23.4 do 27.4. 2012 a provede jej zástupce CentroNet a.s., pan Jan Franc, foto v informačním dopise CentTrio (*).

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 2. čtvrtletí 2012

Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 2. čtvrtletí 2012, si můžete přečíst na stránkách MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 4.4., 10.5., 6.6. 2012.

Revize plynu v bytových jednotkách dle vyhlášky ČÚBP č. 85/78 sb.

Dne 27.3. 2012 v době od 16:00 do 18:00 proběhne revize plynu v bytových jednotkách domu 572. Vývěska zde (*).
Dne 10.4. 2012 v době od 16:00 do 18:00 proběhne revize plynu v bytových jednotkách domu 571. Vývěska zde (*).
Revize bude provedena firmou Jiří Kurzveil za doprovodu člena výboru SVJ.
Pro lepší časování, se budeme držet pořadníku, do kterého prosíme vyplnit číslo Vašeho bytu+podpis, k Vámi preferované hodině provedení revize. Pořadník umístěn na nástěnky domů.

Nový sběrný dvůr v ulici Bartůňkova a termíny přistavení VOK

Od ledna 2012 je otevřen nový sběrný dvůr na území MČ Praha 11, v ulici Bartůňkova u stanice metra Opatov. Plakát k otevření sběrného dvora si můžete prohlédnout zde (*).
Termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, v 1. čtvrtletí 2012, si můžete přečíst na stránkách MČ Praha 11, odkaz zde.
Termíny přistavení VOK v ulici Plickova 880: 4.1., 8. 2., 7. 3., 21. 3. 2012.

Vánoční stromky nepatří do nádob na směsný komunální odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Stačí je odložit vedle sběrné nádoby (kontejneru) na směsný odpad a svozová společnost Pražské služby, a.s., je odveze. Pražané mohou vánoční stromky odvést také do sběrného dvora. Více informací zde.

Odečty měřičů tepla a vody za rok 2011

Odečty měřičů tepla a vody v bytech proběhne v termínu 23. ledna 2012 - vývěsku si můžete přečíst zde (*).

Oznámení o přerušení dodávky tepelné energie dne 13.1.2012

Příčinou přerušení dodávky tepelné energie dne 13.1.2012 byla objevená netěsnost na tepelné síti. Z tohoto důvodu Pražská teplárenská musela přerušit dodávku tepelné energie do naší oblasti a provést potřebnou opravu.
Aktuální informace o nedodávkách tepelné enerie je možné sledovat na stránkách společnosti Pražská teplárenská zde.
Při poruše dodávky tepelné energie je také možné volat o aktuální informace na dispečink (nepřetržitá služba) na číslo 266 753 755.

Důsledná kontrola dovření vstupních dveří domu

Vážení obyvatelé domů,
žádáme vás o důslednou kontrolu dovření vstupních dveří domů 571 a 572.
Povětrnostní podmínky občas nedovolí správné dovření dveří. Otevřené vchody znamenají zvýšené riziko krádeže, znečištění nebo poškození našeho majetku.
Dne 7. ledna jsme měli v suterénu domu č. 571 přespávajícího bezdomovce.
Pokud zjistíte, že vstupní dveře domu správně nedovírají, napište to, prosím, jako závadu na nástěnku SVJ.

Děkujeme za pochopení, chráníme tím náš vlastní majetek.

Výbor SVJ

Oznámení o předání klíčů k novým listovním schránkám

Oznámení o předání klíčů k novým listovním schránkám si můžete přečíst zde (*).

Informací o záměru úřadu MČ Praha 11 s pozemkem parkoviště před naším domem

Informací o záměru úřadu MČ Praha 11 s pozemkem parkoviště před naším domem si můžete přečíst zde (*).

Kontakty na servis SVJ 237 v době letních dovolených 2011

Kontakty na servis SVJ 237 v době letních dovolených 2011 si můžete přečíst zde (*).

Fotografie z výstaby našeho domu a jeho okolí

Máte doma fotografie z historie výstavby našeho domu a rádi byste je umístili na naše stránky?
Budeme rádi. Podněty prosím posílejte na e-mail: naseplickova(zavináč)centrum.cz
První fotografie doplněny do Fotogalerie - 1975-1982 - Historie výstavby domu a jeho okolí

Odstávka výtahu v domě 572/1 dne 7.2. 2011

Oznámení odstávky výtahu v domě 572/1, která proběhne dne 7.2. 2011, si můžete přečíst zde (*).

Povinná výměna bytových vodoměrů na TUV v roce 2011

SVJ oznamuje povinnou výměnu bytových vodoměrů na TUV.
Vývěsku s harmonogramem výměny v domě 571 si můžete přečíst zde (*).
Vývěsku s harmonogramem výměny v domě 572 si můžete přečíst zde (*).

Odečty měřičů tepla a vody za rok 2010

Odečty měřičů tepla a vody v bytech proběhnou v termínu 19. a 20. ledna 2011 - vývěsku si můžete přečíst zde (*).


(*) ... formát pdf
Pro přečtení musíte mít na svém počitači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.
V případě, že program nevlastníte, můžete si ho zdarma stáhnout zde.

Nahoru 

TOPlist